Romane Jíle

Občianske združenie

Názov projektu: Výstavba komunitného centra občianskeho združenia Rómske srdcia – Romane Jíle  
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pdf docZmluva č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003168
Výzva na predloženie ponuky pdf docVýzva na predloženie ponuky.pdf
Informácia o schválenom projekte potvrdzujúca pub­li­ci­tu a in­for­má­ciu o pro­jek­te pdf docPublicita projektu.pdf
Zmluva o dielo pdf docZmluva o dielo.pdf
Objednávka - Realizácia VO pdf docObjednávka-VO.pdf

20200127 publicita kc tn